XXI Niedziela Zwykła, Trudna prawda

21 sierpnia 2022 r. XXI Niedziela Zwykła

Trudna prawda


Ewangelia Łk 13, 22-30

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".

 

Rozważanie

Jezus mówi dzisiaj trudna prawdę dla każdego z nas: potępienie jest tak samo możliwe jak zbawienie. Rozważając dzisiejsze czytania warto zobaczyć w jaki sposób wypełniał je brat Karol: był bratem dla wszystkich, ale jednocześnie ukazywał świadectwo wierności Jezusowi w Kościele. To jest piękna Ewangelia na obecny czas: pokazujmy innym miłość Boga, jednocześnie nie rezygnując z wartości i nauki Ewangelii. Często jako katolicy uważamy się lepsi od innych, ale Jezus nie zachęca nas do wyniosłości, ale miłości służebnej. Często kiedy mamy usłyszeć trudna prawdę to albo ją omijamy, albo zaskoczeni mocą słów. Dzisiaj Jezus uczy nas prawdy, że nie wystarczy przynależeć do Kościoła, wspólnoty, trzeba żyć miłością i wiernością na wzór naszego Brata i Pana. Choć często łatwiej jest wytykać błędy i słabości innych to patrzy zawsze na Jezusa, który chce abyśmy zaczynali od naszego serca.

Modlitwa

Módlmy się, abyśmy za wstawiennictwem brata Karola, abyśmy całym naszym życiem potrafili krzyczeć ewangelię.

Rozważa ks. Jakub, Wspólnota Kapłańska Jezus Caritas, Czempiń