Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Wszystko z miłością

21 maja 2023 r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wszystko z miłością


Ewangelia Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

Rozważanie

„Bóg podaje mi rękę, abym z Nim – ręką w rękę – szedł przez życie”. To podanie ręki, znaczyło dla  Świętego Brata Karola de Foucauld  nieustanne życie w modlitwie z Jezusem. Świętym momentem naszego życia może być chwila, kiedy modlitwę uznajmy jako naszą drogę. Życie wtedy zmienia smak. Święty Brat Karol w notatkach jednej ze swoich medytacji napisał: „Bądźmy ludźmi pragnienia i modlitwy… Niczego nie uważajmy za niemożliwe, Bóg może wszystko”. On naprawdę wierzył, że Bóg może wszystko… , o co się prosi z pokorą na modlitwie, która jest dla niego  źródłem wszelkich spotkań z ludźmi, najważniejszym miejscem, w domu, we wspólnocie i w życiu. Dla Karola modlitwa stała się drogą życia. Wszystko stało się rozmową z Jezusem. Pewnego dnia wypowiedział taką swoją przewodnią myśl: „Wszystkimi siłami próbuję ukazać, że nasza religia jest całkowicie miłością, pełnym braterstwem, a jej symbolem jest serce. Wszystkim ludziom bez wyjątku możemy czynić dobrze przez naszą modlitwę, pokutę i własne uświęcenie”.
Dom Helder Camara mówił: „Życie polega na uczeniu się miłości”. Pewnego razu Matka Teresa z Kalkuty napisała: „Nie to jest ważne, ile działań podejmujemy, ale to, ile miłości wkładamy w każde działanie”. Jak wypełnić tą miłością chwilę teraźniejszą? Myślę, że powinnam przeżywać każdy dzień, każdą minutę tak, jak gdyby była ostatnia w moim życiu. Przestać zajmować się tym, co uboczne i skoncentrować się tylko na rzeczach istotnych. Każde słowo, każdy gest, każda rozmowa telefoniczna, każda decyzja – to najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Wszystkich obdarzam swoją miłością i swoim uśmiechem. Boję się, by nie stracić nawet sekundy, żyjąc bez sensu...
Trzymajmy się więc mocno Boga za rękę i idźmy wspólnie z nadzieją w sercu, że każda chwila naszego życia ma sens, jeśli jest miłością.

 

Modlitwa

Panie Jezu niech moja codzienność stanie się Twoim Tabernakulum - źródłem Miłości dla świata. Amen

 

Rozważa s. Dolores, Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, Racibórz