Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Tchnienie miłości

28 maja 2023 r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Tchnienie miłości


Ewangelia J 20, 19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 

Rozważanie

Przed Ewangelią zaśpiewamy dziś „przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich...”.
Jedną z tych cennych łask jest pokój. Jezus dziś dwukrotnie mówi do nas „Pokój Wam”. A potem posyła nas do ludzi. Na tę drogę wyposaża nas w dary Ducha. Bez nich nie potrafilibyśmy budować prawdziwych relacji. Dary Ducha i Jego moc sprawiają również, że potrafimy wybaczać. Sami często nie bylibyśmy do tego zdolni, to Jego „tchnienie” przynosi powiew miłości i łagodności, łaskę pokoju, dar przebaczenia. Też wobec samych siebie, pokonując często "zamknięte z obawy drzwi".
Brat Karol codziennie odmawiał hymn do Ducha Świętego. Duch Święty każdego dnia poszerzał jego serce, zwłaszcza w kierunku drugiego człowieka, pomagał też przekraczać własne ograniczenia. Niech i dla mnie będzie to inspiracją.

 

Modlitwa

„Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.”

 

Rozważa Ludka, Osoba Świecka, Warszawa