Wspomnienie w rocznicę odejścia do Pana naszego małego brata Morisa

15 maja 2019 roku przypada rocznica śmierci małego brata Jezusa, Morisa.

"Ja żyję i wy żyć będziecie" (por. J 14, 19c )

Wierzymy, że Moris żyje i  dzięki obcowaniu świętych dalej jesteśmy z Nim w relacji. Spotkajmy się z Nim raz jeszcze poprzez te obrazy, wspomnienia, pamięć Jego słów - świadectwo Jego miłości do Jezusa i Jezusa do Niego. A również świadectwo naszej przyjaźni z Nim, która trwa...