Śluby wieczyste małej siostry Jezusa Angeliki Marii

8 września 2019 mała siostra Jezusa Angelika Maria złożyła śluby wieczyste.

"Myśmy poznali Miłość jaką Bóg ma dla nas i Jej uwierzyliśmy!" (1 J 4,16)
W radosnym dziękczynieniem dla TEJ MIŁÓŚCI chcielibyśmy podzielić się z Wami wiadomością, że 8 września 2019, w dniu, w którym przypadała jednocześnie 80. rocznica założenia Małych Sióstr Jezusa (pierwsze śluby małej siostry Magdaleny), mała siostra Jezusa Angelika Maria złożyła śluby wieczyste, angażując się tym samym na całe życie, na zawsze, iść za Jezusem we Wspólnocie Małych Sióstr Jezusa.

7 września wieczorem, zgromadziliśmy się w naszej wspólnotowej kaplicy we fraterni w Częstochowie, by dziękując za 80 lat Zgromadzenia polecić je na nowo, przez wstawiennictwo Matki Bożej, naszemu Bogu. Razem z małymi siostrami (przybyłymi również z Austrii, Niemiec, Słowacji i Chorwacji), małymi braćmi Jezusa i najbliższą Rodzina Angeliki, modliliśmy się różańcem, rozważając 5 "tajemnic" Fraternité: Betlejem, Nawiedzenie, Miłość braterską, Eucharystię i Jedność. Obecna wśród nas była również siostra Pierrette z zaprzyjaźnionej Wspólnoty ekumenicznej z Grandchamp (w Szwajcarii) oraz Rodzina ze Słowacji (Terka i Daniel z dziećmi), która niesamowicie upiększyła i "wsparła" muzyczną oprawę modlitw i Eucharystii ślubów. Piękny śpiew, skrzypce, gitara i flet a przede wszystkim niesamowita prostota i "hojność serca" w przybyciu aż ze Słowacji, była prawdziwym podarunkiem dla nas wszystkich i autentycznym "graniem" na Bożą chwałę!

Niedzielnego rana przeżyłyśmy również piękną modlitwę poranną z "hymnem stworzeń" na cześć naszego Pana. W czasie tej modlitwy Rodzice Angeliki, oraz jej siostra udzielili jej błogosławieństwa na "nową" - "dalszą" drogę życia.

O godzinie 13:00, pod przewodnictwem ks. Kuby Drosika, z naszej rodziny Karolowej, rozpoczęliśmy Eucharystię, podczas której miała miejsce ceremonia złożenia ślubów. Jako kapłani obecni byli również mały brat Jezusa Kazek oraz ksiądz Andrzej, proboszcz z naszej parafii. Przybyła licznie Rodzina, Sąsiedzi, Rodzina Karolowa - z Dużego Domu i Opola, Przyjaciele i Znajomi z dawnych lat, a nawet p. Ania, była szefowa Angeliki... Co za radość spotkania!

Eucharystia miała miejsce w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego, w Częstochowie, w którym posługują Księża Pallotyni. W kościele tym, zupełnie nowym, znajdują się piękne mozaiki wykonane przez o. Marka Rupnika SJ (Centro Alletti), które pięknie towarzyszyły temu wydarzeniu, jednocześnie symbolizując niejako, otwarcie tego "nowego" etapu w życiu naszej małej siostry i ogarniając całą "przeszłość" i "teraźniejszość"...
W liturgii Słowa towarzyszyły nam Czytania mówiące o małości Boga, i Jego szczególnej współczującej i współ-towarzyszącej miłości i obecności dla i wśród ubogich, małych tego świata, o Jego "objawianiu" się w świecie - przez Miłość, a zwłaszcza tę braterską (cf. Mi 5,1-4a ; Ps 146 ; 1J 3,16-18.4,4-16 ; Mt 11,25-30). "Nikt nie ma większej Miłości gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" -  "Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować"...

W swojej homilii ks. Kuba zaprosił nas wszystkich, a zwłaszcza małe siostry, do bycia świadkami nadziei i Miłości Boga dla każdego człowieka, żyjąc w pełni totalny dar ze swojego życia w dzisiejszym świecie. Zwracając się do Angeliki życzył jej wzywając: "Spotykaj, słuchaj i kochaj! Niech twoje życie zupełnie oddane Jezusowi będzie cichym Nazaretem dla tych, wśród których będziesz żyć!" Niech tak się staje!

W procesji z darami, którą otworzył "Mały Jezus" i bukiet kolorowych kwiatów, powierzyliśmy się Jemu, Dzieciątku Jezus, dziękując za całą Fraternité, za każdą i każdego z nas, za dar różnorodności kultur i miejsc, gdzie żyjemy, za wszystkie relacje przyjaźni, utkane z tyloma ludźmi poprzez te całe 80 lat... Przynieśliśmy mapę świata, której towarzyszyły dzieci niosące małe zapalone świeczki. Razem z tymi symbolami, wspominając szczególnie kontynent Ameryki Południowej (Angelika bowiem posłana jest do Chile), modliliśmy się za nasz dzisiejszy świat, z jego radościami i cierpieniem, nadziejami i zmaganiami. Z Chlebem i Winem przynieśliśmy Bogu, to wszystko, czym jesteśmy, z całą naszą codziennością, powierzając Mu, jedni drugich, na wspólnej drodze ludzkiego braterstwa...

Po Eucharystii udaliśmy się na wspólny obiad i świętowanie do pięknie przygotowanej sali. Małe siostry, włożyły wiele starań w przygotowanie tego święta! Oprócz wielu wcześniejszych przygotowań, przedstawiły mały program "artystyczno-teatralny" w postaci krótkiego filmu o małej siostrze Magdalenie, "objawieniu" 3 aniołów starających się wypytywać gości "o to i owo" dotyczące życia Angeliki... Na koniec obejrzeliśmy film pełen "wzruszeń" i pięknych "życzeń ślubnych", który zaaranżowała młodsza siostra Angeliki angażując wiele bliskich Angelice osób, które tego dnia nie mogły być wszystkie nami... Piękny, niezapomniany dzień!

WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM, którzy byli z nami obecni tego dnia, wsparli nas swoją pomocą, obdarzyli modlitwą... dając wyraz i znak miłującej się WSPÓLNOTY, która stara się w dzisiejszym świecie odpowiedzieć na MIŁOŚĆ BOGA i głosić JĄ wokół siebie tym, do których jesteśmy posłane(-i)...Bogu niech będą dzięki!!!  
"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie..." (Mt 11,25-26)

Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji w naszej galerii zdjęć.