Droga krzyżowa - ryciny i rozważania brata Karola

Zamieszczamy ryciny i rozważania stacji Drogi Krzyżowej, które zostały napisane przez brata Karola de Foucauld.

 

 

Błagajmy Jezusa, by dał nam serce nowe, serce z ciała, a zabrał nam serce kamienne – aby napełnił nas tak gorącą miłością , jaka była w Jego sercu i by nas zjednoczył z sobą.

 

 

 

 

 

Chemin 01   

1.Pan Jezus na śmierć skazany

Dajmy świadectwo Prawdzie, ale nie przez to, że będziemy ją mówić zawsze wszystkim – często nie możemy, a nawet nie powinniśmy jej mówić, Jezus często tak czynił: milczał przed Herodem. Ale kiedy trzeba ją powiedzieć, mówmy bez obaw, bez wahania, jak On, jak nasz Pan uczynił  to wobec najwyższych kapłanów mówiąc, że jest Mesjaszem, wobec Piłata mówiąc, że jest Królem.

 
     
 Chemin 02    

2.Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

…Nieść swój krzyż, swój, a nie jakikolwiek krzyż, ale ten, który daje nam Bóg, a w konsekwencji oznacza to być doskonale posłusznym Bogu… Nie powinniśmy nigdy narzucać sobie krzyża sami, ale nosić ten, który nam daje Bóg. Nieść swój krzyż to być Mu posłusznym.

     
 Chemin 03    

3.Jezus upada po raz pierwszy

Mój Boże, spraw, żebym nigdy nie był dodatkowym ciężarem dla Ciebie, żebym nie wbijał Ci dodatkowych cierni! Do tej pory zdarzało mi się to często, niestety… Niech więc mnie teraz widok Twego bólu nawróci! Mój Boże, spraw, bym nie zasmucał już nigdy Ciebie, abym przez wszystkie chwile mego życia pocieszał Cię jak tylko potrafię.
     
 Chemin 04    

4. Jezus spotyka Matkę

…Miłość domaga się jeszcze jednej rzeczy…., i Ewangelia również nam o tym mówi, ale nie w słowach, ale przez przykład Najświętszej Dziewicy… Współczucie, opłakiwać Twoje rany… doprawdy, to wielka łaska.
     
Chemin 05  

 

5. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż

Widzę, jak cierpi i nic nie robię. Nie chcę cierpieć wraz z Nim, zostawiam to innym, ja odchodzę. Opieram się Mu, kiedy mnie zaprasza do okazania Mu dowodu miłości… Nie kocham Go wystarczająco mocno, by pozwolić Mu sobie przeszkadzać, zabierać mi czas.
     
Chemin 06  

6. Weronika ociera Jezusowi twarz

Kochajmy Go pełniąc czyny miłości, ponieważ dowodem miłości są bardziej czyny niż słowa.

     
Chemin 07  

7. Jezus upada po raz drugi

Niech pełni się Twoja wola, mój Boże! Wiem, że Twoja wola jest Twoją chwałą, Twoim dobrem…niech się więc wypełnia. Spraw tylko, bym ja i ci, których mi w szczególny sposób powierzasz, abyśmy wszyscy we wszystkim pełnili Twoja wolę.

     
Chemin 08  

8. Jezus pociesza płaczące niewiasty

Jak jesteś dobry, mój Boże! Zawsze zapominasz o sobie, myśląc o nas… i teraz, niosąc krzyż, zapominasz o sobie… Naśladujmy naszego Pana, zapominajmy dla Niego o sobie, czyniąc w każdym momencie naszego życia to, co się Jemu podoba.

     
Chemin 09  

9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Z miłości do nas niesiesz ten krzyż, Panie, idąc powoli, potykając się, upadając…a krzyż spada na Ciebie, raniąc Twoje ramiona, przygniatając Cię, rozrywając …O, Boże chwały, mój Panie i mój Boże, w jak opłakanym stanie się znajdujesz!

     
Chemin 10  

10. Pan Jezus z szat obnażony

O Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowieku, ukochałeś ludzi tą samą miłością, co Twój Ojciec, który ukochał nas aż do podarowania nam Ciebie, swego jedynego Syna.

     
Chemin 11  

11. Pan Jezus do krzyża przybity

Im bardziej wszystkiego nam brakuje, tym bardziej jesteśmy podobni do Jezusa ukrzyżowanego…im bardziej jesteśmy przywiązani do krzyża, tym bardziej obejmujemy Jezusa, który jest do Niego przybity… Każdy krzyż jest ziarnem, bo każdy krzyż jednoczy nas z Jezusem.

     
Chemin 12  

12. Jezus umiera na krzyżu

Wypełnij we mnie Twoją wolę. Mój Boże, Twój sługa, Twój niewolnik upada przed Tobą i adoruje Cię u stóp Twego krzyża. Bądź w nim wywyższony według Twojej woli.

     
Chemin 13  

13. Jezus zdjęty z krzyża

…Życie jest walką i krzyżem. I tak będzie do końca świata. Módlmy się, cierpmy, pracujmy, aby Imię Pana było uświęcone, aby przyszło Jego Królestwo, aby Jego wola spełniała się na ziemi i w niebie, aby każdy duch chwalił Pana. Służmy Mu i oddajmy nasze życie dla odkupienia dusz, jak uczynił to nasz Wzór Jedyny.

     
Chemin 14  

14. Jezus do grobu złożony

Jest noc… Twoje ciało spoczywa w grobie, Twoja dusza jest już w wiecznej szczęśliwości. Matka Boża i św. Magdalena płaczą wraz z Apostołami… Niech zjednoczę się z nimi w Miłości, w bólu Twego cierpienia i Twojej męki, w radości Twego nieskończonego szczęścia, które się rozpoczyna… Wraz z nimi pragnę zatracić się w Tobie.

     
   

15. Radość

Nie ma nic doskonalszego i lepszego od miłości, ponieważ miłość jest z Boga i jedynie w Nim może znaleźć swe odpocznienie.