Z modlitwą o cud uzdrowienia

Łączmy się na modlitwie za Gabrysię, Małą Siostrę Jezusa o cud uzdrowienia.

„Boże mój Boże jestem przy Tobie

W moim utrapieniu
Spójrz na mnie nie odwracaj się
Od mojej nędzy
Wstaje na Twoje wezwanie
I idę w Twoje ślady
Wesprzyj mnie i strzeż moje serce
Od wszelkiej trwogi
Krok za krokiem
Posuwam się w ciemności
Daj mi odczuć Twoją rękę a także
Niech twój głos usłyszę”

Raissa Maritain

Kochani, zatrzymajmy się na czas modlitwy, aby Gabrysia, nasza Mała Siostra Jezusa znalazła w naszych sercach takie schronienie, jakie Raisa znajdowała we współczującym sercu Pana Jezusa.
Gabrysiu, jesteśmy z Tobą w naszych sercach, oddajemy pokłon Matce Najświętszej w podziękowaniu za czułą ,mądra i troskliwą opiekę nad maleńkim Jezusem i prosimy, aby razem z nami tak właśnie opiekowała się Tobą. Niech Cię kołysze, utula, szepcze do ucha kojące słowa naszej modlitwy.
Bądźmy razem w modlitwie, razem z Małymi Siostrami Jezusa, które przez wstawiennictwo Małej Siostry Magdaleny proszą o cud uzdrowienia:
Jezu,
Ty jesteś Panem rzeczy niemożliwych
Przez wstawiennictwo małej siostry Magdaleny ,
Prosimy Cię z ufnością:
Przymnóż nam wiary,
Daj nam serca coraz bardziej braterskie,
Otwarte na cały świat, udziel nam  łaski uzdrowienia dla msJ Gabrysi (3 x Zdrowaś Maryjo).
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze
I na wieki wieków. Amen.