Karol Świętym!

Papież Franciszek zatwierdził 26 maja 2020 r. cud niezbędny do kanonizacji bł. Karola de Foucaulda.

Od dawna niektórym kapłanom zdarzało się wymieniać Go jako świętego w kanonie mszy św. Wierzyliśmy, że w niebie już jest świętym, bo przecież o świętość walczył w swoim całym życiu, ubolewając, że tak mało się nawraca, że tak niewiele widać zmian w jego postępowaniu, że jest leniwy, niedbały, oziębły.  Jego pasja życia Ewangelią, żarliwa miłość do Jezusa, całkowite oddanie się Panu i sprawom Jego Królestwa, a szczególnie najmniejszym siostrom i braciom sprawiło, że duchowość, którą żył, stała się powszechna. Życie pozornie przegrane, bezowocne, wydaje plon dopiero po jego śmierci w postaci wielu wspólnot, grup, osób pojedynczych, którym jego przykład pomaga żyć Ewangelią na co dzień.
Nasz brat Karol de Foucauld Świętym!
W czasie audiencji udzielonej 26 maja 2020 roku prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Becciu, Franciszek zatwierdził dekrety odnoszące się do trzech błogosławionych oraz pięciorga sług Bożych. Wśród nich jest bł. Charles de Foucauld, żyjący na przełomie XIX i XX wieku kapłan francuski, zamordowany w swej pustelni na Saharze W sumie zatwierdzone dekrety dotyczą 8 osób. W przypadku pięciorga z nich zatwierdzono cud za ich wstawiennictwem, u dwóch uznano męczeństwo z nienawiści do wiary, a u jednej heroiczność cnót.
Boże, nasz Ojcze, Ty powołałeś błogosławionego Karola do życia w zażyłej miłości z Twoim Synem, Jezusem z Nazaretu. Błogosławimy Cię za Jego życie i Jego powołanie. Błogosławimy Cię za Jego odpowiedź za twoją miłość. Dziękujemy, że przez Niego pomagasz nam iść do Ciebie. Spraw, aby Ewangelia była dla nas fundamentem życia chrześcijańskiego, a Eucharystia źródłem powszechnego braterstwa.