Uroczystości pogrzebowe Małej Siostry Jezusa Bożeny 21.10.2020

W środę 21 października 2020 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Małej Siostry Jezusa Bożeny.
 

W nocy, 19 października 2020 r. odeszła do Pana w wieku 83 lat po trzeciej wznowie choroby nowotworowej mała siostra Bożena, jedna z naszych pierwszych sióstr Polek, która wraz z małymi siostrami Wandą i Terką zakładała nasze wspólnoty w Polsce.
 

Miałyśmy szczęście być przy Niej do końca Jej dni, dzięki pomocy Jej siostry, która bardzo pomagała nam w pielęgnacji przez ostatnie 10 dni. Bożena niecały miesiąc temu mogła jeszcze spotkać się i długo rozmawiać z naszą Generalną, która odwiedziła Polskę.