Tydzień Miłosierdzia z bratem Karolem

W związku z Tygodniem Miłosierdzia zamieszczamy tekst o miłosierdzu, którego autorem jest brat Karol.

Miłosierdzie przyprawia o oszołomienie… Mój Boże, pozostaje prosić Najświętszą Dziewicę, świętych i wszystkie pobożne dusze, aby dziękowały za mnie, że doznaję tak wielkich łask (…) Prowadź moje myśli, słowa, dzieła, aby wszystko we mnie wielbiło Cię i dziękowało Ci. Amen, amen, amen.


 

Każdy chrześcijanin winien patrzeć na drugiego człowieka jak na umiłowanego brata; jeżeli jest grzesznikiem, nieprzyjacielem Boga tzn. Ze jest chory, ciężko chory; trzeba więc okazać mu głęboką litość i braterską troskę jak wobec chorego brata… Niechrześcijanie mogą być nieprzyjaciółmi chrześcijanina, natomiast chrześcijanin jest zawsze czułym przyjacielem każdego człowieka; winien mieć wobec każdego czułość Serca Jezusa.
Być miłosiernym, łagodnym, pokornym wobec wszystkich ludzi: tego nauczyliśmy się od Jezusa. Nie możemy być wojowniczo nastawieni względem nikogo: Jezus nas nauczył wchodzić jak owce między wilki…
List do J. Hoursa


 

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
(Mt 9, 13)
Trzeba być miłosiernym, nachylać swoje serce ku każdej nędzy, zarówno cielesnej, jak i przede wszystkim duchowej. Choroby duszy są bowiem nieskończenie poważniejsze niż choroby ciała, ponieważ zagrażają odkupionemu przez Chrystusa wiecznemu życiu i szczęściu człowieka, i to nie na kilka lat, ale na całą wieczność… Troszczyć się nie tylko o owce łagodne i zadbane, pozostawiając "czarne owce" ich nieszczęsnemu losowi, lecz kochać należy wszystkich ze względu na Boga, Ojca i Zbawiciela, otaczając szczególną troską chorych i grzeszników, ponieważ oni tego najbardziej potrzebują.
Jezus daje nam całe swoje ciało do kochania; wszystkie Jego członki zasługują z naszej strony na jednakową miłość, bo wszystkie do Niego należą: jedne są zdrowe, inne chore: jeśli wszystkie powinny być równo kochane, to chore członki wymagają szczególnej troski, tysiąc razy większej niż pozostałe: zanim będziemy skrapiać inne perfumami, zadbajmy o te zranione, posiniaczone, chore, to znaczy o tych wszystkich, którzy mają potrzeby ciała i duszy, a szczególnie o tych ostatnich, czyli grzeszników… Możemy czynić dobrze wszystkim ludziom za pomocą modlitwy, pokuty czy własnego uświęcenia.


 

Miejmy nadzieję, że jesteśmy rzeczywiście tymi, których Jezus przyszedł zbawić, ponieważ giniemy… bez Niego stale giniemy…Ufajmy, że jakiekolwiek byłyby nasze przewinienia, Jezus chce nas zbawić. Im większymi grzesznikami jesteśmy, im bliżej śmierci się znajdujemy, w im bardziej opłakanym stanie się pogrążyliśmy zarówno co do ciała, jak i co do duszy, tym bardziej- można powiedzieć- Jezus chce nas zbawić. Ponieważ przyszedł, aby zbawić to, co ginie. Nie zniechęcajmy się nigdy, zawsze ufajmy! Stoimy na brzegu przepaści, giniemy, zasługujemy na to, by zginąć i słusznie powinniśmy zginąć za całą naszą niewdzięczność. Ale właśnie nas Jezus przychodzi zbawić. Przychodzi zbawić tych, którzy giną, On -  nieskończenie dobry i wszechmocny. Oby wszyscy Mu ufali aż po ostatni moment życia, po ostatnie tchnienie!
En vue de Dieu seul


 

Nigdy nie traćmy nadziei ani wobec samych siebie, ani innych ludzi, ani też kogokolwiek, choćby nie wiem jak był pogrążony w swej deprawacji, choćby się wydawało że wygasły w nim wszelkie dobre uczucia. Nie traćmy nigdy nadziei, nie tylko co do zbawienia, ale nawet co do możliwości osiągnięcia podziwu godnej świętości. Bóg jest wystarczająco potężny, by tego dokonać.


 

Pokój, ufność, nadzieja! Nie zatrzymujcie się na sobie samych. Nędza naszej duszy – to błoto, które nam pomaga często się upokarzać, ale na tej nędzy nie powinniśmy zatrzymywać naszych oczu. Trzeba je utkwić tak samo i jeszcze więcej na nieskończonej Miłości, która zechciała nas ukochać… Gdy się kocha- człowiek zapomina o sobie i myśli jedynie o ukochanej istocie. To żadna miłość, gdy się stale myśli o tym, Ze się jest niegodnym miłości…
Oeuvres spirituelles


 

Miejmy nadzieję! Bo jakiekolwiek by były nasze winy ,Jezus chce nas zbawić. Im większymi jesteśmy grzesznikami ,im bliżej jesteśmy śmierci ,im bardziej nasz stan jest beznadziejny, tym bardziej ,jeśli tak można powiedzieć, Jezus chce nas zbawić, bo On przyszedł zbawić to, co miało zginąć.
Oeuvres spirituelles s 150 Jak dobry Jesteś, Mój Boże


 

Jakiś Ty dobry, Boże, zawsze jesteś taki sam… ten, który nie łamie trzciny nadłamanej i który tlącego się płomyka nie gasi.  I czy nie czynisz tego samego nadal codziennie? Czy nie wołasz nas głosem swego Kościoła, że – choćby nie wiem jakie były nasze zbrodnie, jak długotrwała nasza niewierność – wystarczy po prostu wrócić do Ciebie, wystarczy żałować, aby być zbawionym, aby nie tylko uzyskać przebaczenie zła, ale stać się dziedzicem chwały i dostąpić pełnego szczęścia? Nie ma tak wielkiego grzesznika, takiego przestępcy, któremu byś nie obiecał nieba, jak to uczyniłeś wobec dobrego łotra, nagradzając chwilę, w której okazał dobrą wolę.
(Nie ma tak wielkiego grzesznika, tak zatwardziałego przestępcy, któremu byś nie ofiarował jawnie Raju, tak jak go ofiarowałeś łotrowi ,za jedną chwilę dobrej woli.)
Oeuvres spirituelles s 57


 

Aby osiągnąć umiłowanie Boga, praktykuj miłość do człowieka : w każdym dostrzegaj dziecko Boże, brata Jezusowego ... Nic bardziej nie prowadzi do miłości Boga, niż miłosierdzie wobec jego dzieci, ze względu na Niego.
Listy do Ludwika de Massignon 127, 197 


 

Jezus mówi: Moje Serce jest streszczeniem religii: Serce, którego widok przypomina o miłości, jaką Bóg ma dla was i tej jaką powinniście Mu oddać ... Chce On, byście Go posiedli na wieki, byście zostali w Niego przemienieni i w pewnym sensie przebóstwieni : oto jest miłość Boga do was, nieskończona poprzez nieskończone dobro, którego dla was pragnie, miłość przypominana przez moje Serce (...) Cała religia wyraża się w słowie miłość, miłosierdzie.
Duch Jezusa 261