Książka "Jezus - Jedyny Wzór

Już wkrótce ukaże się książka, która jest dla ciebie. Jezus pragnie żyć w nas, mieszkać w nas, być naszym jedynym wzorem.

W 1945 roku mała siostra Jezusa Magdalena, która w 1939 roku pod wpływem dzieła i pism Karola de Foucauld założyła Fraternię Małych Sióstr Jezusa, opracowała tekst przedstawiający kandydatkom nową koncepcję życia konsekrowanego. Reakcje były natychmiastowe: od tych, którzy przyjęli go z entuzjazmem jako tekst „rewolucyjny”, po tych, którzy otwarcie go potępili za jego przesadę.

Ukazuje w nim ideał życia kontemplacyjnego, głęboko osadzony w codzienności, przeżywany pośród społeczności najbiedniejszych i zepchniętych na margines. Wzywa do radykalnego ubóstwa.
W niniejszej publikacji Zielony zeszyt zostaje przedstawiony po raz pierwszy w całości, wraz z kilkoma artykułami, które ułatwiają jego zrozumienie i pomagają uchwycić jego doniosłość.
Książka powstała pod redakcją ojca Andrei Mandonica SMA, postulatora procesu beatyfikacyjnego małej siostry Magdaleny, a przedmowę napisał kardynał Georges Cottier OP, emerytowany teolog Domu Papieskiego. Określił on przesłanie pozostawione przez małą siostrę Magdalenę jako „jeden z największych darów, który Pan dał Kościołowi naszych czasów”.

Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Karmelitów Bosych z Krakowa.