Małe Siostry Jezusa na spotkaniu u papieża Franciszka

23 czerwca 2021 roku małe siostry regionalne z całego świata, zgromadzone na spotkaniu „między Kapitułami”, uczestniczyły w audiencji środowej z Ojcem św na Watykanie.

Papież akurat rozpoczął cykl katechez o Liście św Pawła do Galatów – i to, co powiedział, bardzo współgrało z tym, co przeżywa dziś zarówno Kościół, jak i Wspólnota małych sióstr Jezusa. Było to znakomite wprowadzenie do ich trzytygodniowego spotkania, które zakończy się 18 lipca.
Franciszek wskazał, że św. Paweł pisze list, dostrzegając wielkie niebezpieczeństwo dla wiary adresatów, gdy do tych Kościołów przeniknęli chrześcijanie pochodzący z judaizmu, którzy zaczęli głosić teorie sprzeczne z nauczaniem Apostoła. Przyjmując je, Galaci musieliby wyrzec się swojej tożsamości kulturowej i wolności, aby podporządkować się normom, przepisom i zwyczajom typowym dla Żydów. W pewnym momencie członkowie wspólnoty znaleźli się w sytuacji kryzysowej, w niepewności czy mają słuchać i postępować zgodnie z tym, co głosił im św. Paweł, czyli trwać w wierze w dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie czy iść za głosem nowych kaznodziejów, którzy oskarżyli go, że nie jest prawdziwym apostołem.

Ta sytuacja nie jest daleka od doświadczeń, jakie wielu chrześcijan przeżywa w naszych czasach. Także dzisiaj nie brakuje kaznodziejów, którzy - zwłaszcza dzięki nowym środkom przekazu - prezentują się nie po to, by głosić Ewangelię o Bogu, który miłuje człowieka w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, ale po to, by jako prawdziwi «strażnicy prawdy» nalegać kategorycznie, jaki miałby być najlepszy sposób bycia chrześcijaninem – zauważył Papież. – Z całą mocą twierdzą, że prawdziwym chrześcijaństwem jest to, do którego są przywiązani, często utożsamiane z pewnymi formami z przeszłości, a rozwiązaniem dzisiejszych kryzysów miałoby być cofnięcie się w czasie, aby nie zatracić autentyczności wiary. Również dzisiaj, podobnie jak wtedy, istnieje pokusa zamknięcia się w niektórych pewnikach wypływających z dawnych  tradycji. W jaki sposób możemy rozpoznać tych ludzi? Jedną z cech ich postępowania jest surowość. W obliczu głoszenia Ewangelii, która czyni nas wolnymi, czyni nas radosnymi, są surowi, zawsze cechuje ich sztywność: musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. Surowość, jest właściwością tych ludzi. Podążanie za nauczaniem Apostoła Pawła z Listu do Galatów pomoże nam zrozumieć, którą drogą mamy podążać. Droga wskazana przez Apostoła jest wyzwalającą i pozostaje wciąż nową drogą Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; jest drogą głoszenia, które realizuje się poprzez pokorę i braterstwo; jest drogą cichej i posłusznej ufności, będąc pewnymi, że Duch Święty działa w każdej epoce Kościoła”.