Dziękczynienie za kanonizację w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów  dziękczynienia za kanonizację brata Karola.

Brat Karol de Foucauld nowym świętym Kościoła

 

W połowie XIX wieku we Francji urodził się człowiek, w którym z ogromną mocą zajaśniała pokorna miłość do naszego Pana i Brata – Jezusa Chrystusa. W osobie Karola de Foucauld Bóg podarował światu Szaleńca Bożego, który pragnął tylko jednego: Być tak dobrym, aby mówiono: Jeśli taki jest sługa, jaki musi być jego Mistrz? My wszyscy – członkowie wspólnot żyjących w Polsce jego charyzmatem – jesteśmy dłużnikami i powiernikami tego pragnienia.

 

W Niedzielę 15 maja 2022 roku – miała miejsce w Rzymie kanonizacja brata Karola de Foucauld. Łącząc się z całym Kościołem w radości z tego wydarzenia, dzielimy się przekonaniem, że to, jak żył, pragnąc naśladować Chrystusa w Jego życiu ukrytym w Nazarecie, wybierając dla siebie ostatnie miejsce i głosząc Ewangelię bardziej życiem niż słowami, jest niezmiennie aktualne i potrzebne. Im głębiej wnikamy w istotę takiego powołania, tym bardziej w Karolu de Foucauld odnajdujemy brata, starszego brata, który wskazuje drogę i prowadzi.

Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał – tak, w ciszy kościoła, w którym lubił przebywać, zwracał się do Boga 28-letni Karol – nasz brat w poszukiwaniu Boga. Wkrótce podczas sakramentu spowiedzi spotkał Boga żywego i od tej chwili wiedział już, że pragnie żyć tylko dla Niego. W żarliwości jego poszukiwań i następnie w radykalizmie oddania wielu z nas odnajduje fragment swojej własnej historii.


Ten, który długie godziny spędzał na adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, staje się nam bratem w ukochaniu Eucharystii.
Głęboko i czule związany z Maryją powierzał Jej siebie i prosił o to, na czym najbardziej mu zależało: W Twoje ręce się oddaję, o Matko Nieustającej Pomocy, abyś mi podała Jezusa i abyś kierowała całym moim życiem, abym cały był zawsze oddany temu, co się podoba Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi.  Jest naszym bratem w zawierzeniu Maryi.
Chciał nieść Jezusa tym, którzy Go nie znają. Czynił to na wzór Maryi w tajemnicy Nawiedzenia. Szacunkiem i miłością obdarzał każdego człowieka. Modlił się: Mój Boże, spraw, aby wszyscy ludzie poszli do nieba. Spotykamy w nim brata w miłowaniu Boga i człowieka.
Karol jest też naszym bratem w pełnieniu woli Bożej – zawsze, ale szczególnie wtedy, gdy doświadczamy trudności. W 1900 roku zanotował słowa, które wielokrotnie, także potem, okazały się prawdą w jego życiu: Ufam bezgraniczne, że jeśli pozostanę wierny, wola Boża spełni się – nie tylko wbrew przeciwnościom, ale dzięki nim. Kruchość środków ludzkich  jest źródłem mocy – Bóg potrafi posłużyć się przeciwnymi wiatrami, aby przyprowadzić nas do portu.

 

Duchowa rodzina brata Karola zaprasza do wspólnego dziękczynienia za dar kanonizacji.

W sobotę 18 czerwca na Jasną Górę do Kaplicy Jasnogórskiej, gdzie Mszy św. o godzinie 11:00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Andrzej Przybylski. Dokona on też wprowadzenia relikwii świętego Karola do jasnogórskiego sanktuarium. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w Kaplicy Różańcowej. Podzielimy się wtedy swoimi wrażeniami i przeżyciami, o co szczególnie będziemy prosić osoby, które będą uczestniczyły w kanonizacji w Rzymie.
 
Wszystkich, którym bliskie jest przesłanie brata Karola, zapraszamy również do udziału w nocnym czuwaniu dziękczynnym na Jasnej Górze. Rozpocznie się ono 10 września wieczorem. Program czuwania umieszczony zostanie w późniejszym terminie na naszej oficjalnej stronie internetowej. Zapraszamy do jej odwiedzania i poznawania zarówno charyzmatu nowego Świętego, jak i informacji o wydarzeniach, które będą miały miejsce w roku jego kanonizacji.
Ufamy, że głębia i świeżość duchowości, którą brat Karol żył i którą przekazuje, mają moc pociągnąć ludzi XXI wieku ku Odwiecznej Miłości.

 

 

kanonizacja Karol 6 5 2022