Echo ze spotkania Ekipy Karolowej w Częstochowie

Spotkanie przedstawicieli wspólnot żyjących duchowością św. brata Karola.

    10 września w Częstochowie, na kilka godzin przed rozpoczęciem czuwania nocnego na Jasnej Górze, spotkaliśmy się w naszej ekipie przedstawicieli wspólnot Karolowych: Ludka i Władek oraz Ola i Rafał z Dużego domu, Piotr z Opola, mały brat Andrzej zastępujący małego brata Wojtka, małe siostry: Mariola i Kasia Anna. Na to spotkanie przyszła też nowa regionalna małych sióstr, Krysia-Klara.

 

    Na spotkaniu podziękowaliśmy małej siostrze Kasi Annie za te 7 lat obecności w naszej ekipie, od momentu powstania; Kasia dopełniła czas posługi regionalnej we wspólnocie małych sióstr z Regiony Europy Środ-Wsch i rozpoczyna czas odnowy, nie będzie więc mogła brać udziału w spotkaniach.

 

    Wybraliśmy nowego koordynującego naszej ekipy: ks. Roberta Pawlaka, na 1 rok, z perspektywą przedłużenia. Wszyscy obiecali angażować się i mu pomagać, wspierać – każdy według swych darów i możliwości.

 

   Rozmawialiśmy o tym, co jest dla nas ważne na te kolejne lata:

- dalsze budowanie relacji między nami – to jest dla nas wszystkich bardzo cenne!

- pragnienie, by dzielić się orędziem brata Karola szerzej w Kościele w Polsce

- kontynuować wspólne rekolekcje dla rodziny Karolowej – nawet jednodniowe, weekendowe

- kontynuować czuwania nocne – II sobota miesiąca września „zaklepana” na Jasnej Górze

- co z sesją w Dużym Domu? Jak kontynuować, w jakiej formule?

- wspólna troska o stronę internetową!

- modlitewnik będzie dodrukowany!

- Przydałoby się zrobić „drzewo genealogiczne wspólnot Karolowych w Polsce”, grupy formalne I nieformalne.


Na kolejne spotkanie umówiliśmy się 19.11 br.  w Dużym Domu – który będzie tym dniu  świętował 30-lecie swojego istnienia.