Świadectwa o Małej Siostrze Magdalenie

Dzielimy się z Wami kilkoma świadectwami z czuwania jasnogórskiego.

Modliliśmy się na Jasnej Górze 10 września, dziękując za kanonizację brata Karola de Foucauld i prosząc o rychłą beatyfikację czcigodnej sługi Bożej, Magdaleny Hutin, założycielki małych sióstr Jezusa, jako Tej, która w 1939 roku wiernie i twórczo odczytała duchowe przesłanie brata Karola i wraz z małymi siostrami zaczęła je realizować, zakładając w różnych zakątkach świata małe fraternie, pragnące ogrzewać ludzi ciepłem Jezusowej miłości.
O świadectwa poproszone zostały osoby, które poznały osobiście ms Magdalenę w czasie jej corocznych podróży za „żelazną kurtynę”, w tym za każdym razem do Polski – oraz te, które w zetknięciu z jej duchowością odnalazły własną drogę do Boga i światło na swoje życie.
Dzielą się z nami: Pani Stanisława z Instytutu Prymasowskiego, małe siostry Zosia i Mariola, pani Ewa, tłumaczka ostatniej pozycji o ms Magdalenie, Ludka i Władek z Dużego Domu oraz s. Bożena, asystentka pastoralna z Prokocimia.
Zapraszamy do odsłuchania tych świadectw.

 

Świadectwo pani Stanisławy Nowickiej

 

Świadectwa o Małej Siostrze Magdalenie