Wprowadzenie do "Refleksji"

Pragniemy kontynuować wspólne wędrowanie i wspólną refleksję.

Jednym z owoców zakończonego Roku Jubileuszowego upamiętniającego 100 lat, które upłynęły od śmierci bł. Karola de Foucauld, jest panoramiczny obraz życia Nazaretańskiego ukazany z wielu stron dzięki wypowiedziom przedstawicieli Wspólnot Karolowych żyjących tą samą duchowością, ale w różnych warunkach. Artykuły, których treść przenika się i uzupełnia, są dostępne na stronie www.malybrat.opole.pl i wkrótce zostaną wydane drukiem. Przed nami zadanie podążania za tym, do czego inspirują.
Pragniemy kontynuować wspólne wędrowanie i wspólną refleksję. Będzie to jedna z form doświadczania wspólnoty wiary i poszerzania jej. Jako grupa przyjaciół, a więc w prostocie i szczerości, skupimy się na duszpasterskim haśle roku: "Idźcie i głoście". Hasło to jest zwieńczeniem pracy podjętej w latach 2013-2017 przez Kościół w Polsce – do ubiegłego roku refleksja kolejno dotyczyła: wiary, nawrócenia i przyrzeczeń chrztu świętego (Wierzę w Syna Bożego, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Nowe życie w Chrystusie).
Wszystkie wymienione wyżej tematy można odnieść do wydarzeń życia brata Karola, który po nawróceniu zapragnął żyć tylko dla Boga. Jego nowe życie w Chrystusie było tak przeniknięte wiarą, że apostolstwo stało się jej nieodłączną i naturalną konsekwencją. "Całym życiem krzyczał Ewangelię", bo nie umiał inaczej. Będziemy sięgać do jego pism i doświadczeń, aby z nich zaczerpnąć gorliwości. On sam jedną ze swoich wypowiedzi zdaje się zachęcać do tego: "Żyj w zażyłości z którymś wielkim świętym; twoje serce stanie się równie gorące, twoja wiara równie żywa, duch twój uniesie się w ślad za jego duchem".
Wypowiedzi ukazywać się będą w dwumiesięcznych odstępach. Mają stanowić tło dla osobistej refleksji każdego z nas.