I Niedziela Wielkiego Postu, Pustynia-miejsce spotkania Boga

14 lutego 2016 r. I Niedziela Wielkiego Postu

Pustynia-miejsce spotkania Boga


Ewangelia Łk 4, 1-13
Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

 

Rozważanie

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o ty jak Jezus przed swym publicznym wystąpieniem, przed wyjściem do drugiego człowieka, zanim rozpoczął swoją misje zbawczą udaje się na pustynię, aby tam na pustyni jako człowiek, a zarazem Bóg wszechświata przygotować się do starcia się z złem do ostatecznego zbawienia człowieka. Jak czytamy Jezus udaje się z, dala od zgiełku rozgadanego i pogrążonego w wiecznym hałasie świata. Tam w głębi głuchej skalistej pustyni Judzkiej, pości nabiera siły, rozmawia z Ojcem swoim i naszym. Tam właśnie gdzie człowiek zostaje sam na sam z swoim ja, z głośnym krzykiem własnego sumienia, nabiera siły by nie ulec pokusie.
Śledząc życie naszego ojca duchowego brata Karola, widzimy to uderzające podobieństwo do mistrza. Karol przed swoim wyjściem na misję przed służba drugiemu człowiekowi, a ostatecznie pozostanie wśród całkiem obcymi ludzmi, pragnie również oczyszczenia na pustyni, takiego radykalnego jak sam Zbawiciel. Nie czeka na sprzyjające warunki, na pomyślny wiatr, ale radykalnie po spowiedzi świętej po swoim nawróceniu udaje się śladem mistrza na pustynie, aby tam usłyszeć Jego głos doznać oczyszczenia i uzbroić się w Jego moc.
Dzisiaj, również Kościół  zaprasza nas na wyjście na pustynię. Rozpoczął się Wielki Post. Dziś przeżywamy pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to piękna okazja, by udać się na swoją „ pustynie” zatrzymać się, tam gdzie jesteśmy w domy pociągu autobusie i właśnie tam stworzyć własna pustynię, miejsce spotkania z  Ojcem. W domu wziąć Pismo Święte i zweryfikować , z konsultować z nim z Jezusem swoje życie, aby on je napełnił, oczyścił, aby na nowo wszedł w moje życie i poprowadził ku ostatecznemu spełnieniu.

 

Modlitwa

Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój…

 

Rozważa kleryk Damian z WMSD w Opolu