V Niedziela Wielkanocna, Braterstwo

15 maja 2022 r. V Niedziela Wielkanocna. Kanonizacja bł. Karola

Braterstwo


Ewangelia J 13, 31-33a. 34-35

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

Rozważanie

Brat Karol, chcąc pełniej odpowiedzieć na nowe przykazanie Jezusa - miłości wzajemnej, opuszcza swoją pustelnie u Klarysek i przenosi sie do Algerii by zamieszkać wśród Tuaregów. Odkrywa nową formę życia kontemplacyjnego, które nie jest tylko próbą połączenia modlitwy i działania, ale pogłębia się przez kontakt ze zwykłą codziennością człowieka. Jego pragnieniem jest być "bratem powszechnym". Jak zauważa nasz brat Antoine Chatelard:
"Być bratem powszechnym to przede wszystkim być bratem [...]. W Beni Abbes do jego drzwi pukają ludzie z krwi i kości i przyjmowanie każdego "bez wyjątku" przybiera codzień konkretne, różne od innych oblicze. Miłość powszechna jest miłowaniem pojedynczego, konkretnego, stojącego przede mną człowieka".

Modlitwa

Panie, pomóż mi stawać się bratem każdego.

Rozważa Kuba, mały brat Jezusa, Truskaw