1886

Pażdziernik - światło. Idąc za radą swojej kuzynki spotyka się z księdzem Huvelin w kościele św. Augustyna w Paryżu. Jest to spotkanie decydujące. Od tego czasu prowadzony jest duchowo przez ks. Huvelin, który aż do jego śmierci pozostał kierownikiem duchowym Karola.

"Skłaniając mnie do podejścia do konfesjonału pod koniec października, między 27 a 30, udzieliłeś mi wszelkich dóbr, mój Boże! Skoro istnieje radość w niebie z grzesznika, który się nawraca, to gdy ja przystąpiłem do konfesjonału, zaistniała ona na pewno!"

"Jakiż to dzień błogosławiony! Co za dzień pełen błogosławieństwa!"

"Prosiłem o naukę religii, a on kazał mi uklęknąć, wyspowiadać się i zaraz przyjąć Komunię Świętą" (rekolekcje w Nazarecie).

„Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć dla Niego. Moje powołanie zrodziło się w tej samej godzinie co wiara.”