1904

Wyrusza w kierunku Hoggaru. W 1904 roku udaje się w kolumnie żołnierzy do krainy Tuaregów, gdzie pozostaje do stycznia 1905 roku. W 1905 i 1906 roku podróżuje między Beni-Abbes a górami Hoggaru (kraina Tuaregów).

 

4 grudnia 1906 roku dołącza do niego brat Michał, ale opuszcza go 6 marca 1907 roku.

Żeby być bratem dla bliźniego nie wystarczy dawać, nawet wszystko rozdać, trzeba także przyjmować, dzielić coś z innymi.