1911

7 lipca 1911 odprawia pierwszą Mszę w nowej pustelni w Asekrem, położonej na wysokości 2700 metrów n.p.m. w górach Hoggaru. Trzy razy udaje się brat Karol do Francji. Odwiedza tam swą rodzinę, ale głównym celem jego podróży jest zapoznanie ludzi z projektem stowarzyszenia dla świeckich, które chciałby założyć dla ważnej roli świeckich w ewangelizacji.

Jestem pewien, że dobry Bóg przyjmie do nieba wszystkich tych, którzy są dobrzy i uczciwi, i nie będą musieli być koniecznie katolikami. Pan jest protestantem, inni są niedowiarkami, a Tuaredzy muzułmanami. Jestem przekonany, że Bóg przyjmie wszystkich, jeśli na to zasłużymy.