1927

Procesj beatyfikacyjny. 1 grudnia 1916 r śmierć Brata Karola w Tamanrasset. 16. 2. 1927 Rozpoczęcie procesu informacyjnego odnośnie opinii świętości Sługi Bożego Karola de Foucauld na poziomie diecezjalnym diecezji Ghardania na Saharze. Do roku 1939 przesłuchanie świadków.

Po zakończeniu II wojny światowej wznowienie procesu. Zbieranie listów i pism (notatek) Brata Karola.
10. 2. 1947 Zakończenie procesu diecezjalnego.
1947 - 1956 Kongregacja Watykańska bada przedłożone materiały.
13. 4. 1978 Rozpoczęcie pracy rzymskiej Kongregacji dla Procesów Kanonizacyjnych. Kongregacja domaga się dodatkowych badań, odniesień historycznych życia, opinii świętości i praktykowanie cnót przez Karola de Foucauld.
20. 10. 2000 Komisja teologów wypowiada się na temat heroiczności cnót Sługi Bożego Małego Brata Jezusa. Po niej Kongregacja dla Procesów Kanonizacyjnych wypowiada się na temat heroiczności cnót.
24. 4. 2001 Papież Jan Paweł II akceptuje dekret Kongregacji o heroiczności cnót Karola de Foucauld.
1. 3. 2003 Watykan uznaje nagłe uzdrowienie osoby w Mediolanie za przyczyną
Brata Karola za cudowne.