Spotkanie w Velehradzie

Pragniemy podzielić się z Wami radością naszego siostrzanego spotkania (22-27.08.2022) w Velehradzie, w Czechach.

To miejsce  szczególne, bo właśnie tutaj, na Morawach, rozpoczęli ewangelizację Słowian święci: Cyryl i Metody. Tutejsze sanktuarium jest przestrzenią spotkań chrześcijan ze Wschodu i Zachodu oraz modlitwy o jedność. Po raz pierwszy, odkąd jako małe siostry Jezusa stanowimy jeden region o nazwie Europa Środkowo - Wschodnia (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, a do niedawna jeszcze Serbia) mogłyśmy się spotkać razem  w rzeczywistości (43 siostry), a nie tylko poprzez Zoom. Tym razem z jego pomocą połączyłyśmy się jednego wieczoru tylko z siostrami, które z powodu choroby i wieku musiały zostać w domu.

Rozpoczęłyśmy ten nasz czas razem od prezentacji naszych fraternii (scenka, piosenka, PowerPoint…) i tym, czym one żyją na co dzień w ostatnim czasie. Następnie kontynuowałyśmy prace rozpoczęte w minionym roku, szukając wspólnych duchowych priorytetów i konkretnych propozycji ich realizacji we wspólnotach naszego regionu. Podsumowywałyśmy pracę starej rady regionu, dziękując Kasi Annie, Nelli, Jozefinie i Krysi Klarze za ich służbę. Podejmowałyśmy też zagadnienia ekonomiczne, które nasze siostry ekonomki ukazały nam w świetle nauki Kościoła i obowiązujących praw. Wprowadzone w temat kapituły naszego zgromadzenia (wrzesień 2023) przez koordynatorkę naszego kontynentu - ms Bernadette, wybierałyśmy delegatki na to ważne wydarzenie. Pomiędzy tymi pracami udawałyśmy się w różne zakątki świata dzięki dzieleniu naszych sióstr, które wróciły z zagranicy (z Anglii, z Algierii, z Chile, z Kanady, z Włoch). To pozwalało nam zobaczyć różnorodność kontekstów naszego życia we Fraternite i uświadomić sobie mocno jakie wezwania stoją przed nami.
Szczególnym wydarzeniem tego spotkania była uroczystość ponowienia ślubów przez dwie małe siostry: Justynę Sarę z Polski i Monikę Annę ze Słowacji. Obie tuż po spotkaniu wyjechały na dwuletni czas studiów we Francji. Naszą ostatnią wspólną modlitwą we Velehradzie była liturgia przekazania służby. Podczas niej Kasia Anna przekazała odpowiedzialność za nasz region Krysi Klarze mianowanej do tej służby przez Radę Generalną. Udzielanie siostrzanego błogosławieństwa każdej z nas przez Krysię Klarę było bardzo ważnym gestem jedności nas wszystkich na drodze za Jezusem z Nazaretu. Każda z sióstr przygotowała wcześniej karteczkę ze Słowem umocnienia dla nowej rady regionu: Krysi Klary, Nelli, Marty Marii i Iwony. Karteczki te zostały w czasie liturgii złożone w symbolicznym dzbanie. („Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, by z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.” 2 Kor 4,7)
Wieczorna agapa była przede wszystkim dziękczynieniem Panu za wszelkie dobro jakiego nam udzielał przez nasze siostry, zwłaszcza za 9 lat służby Kasi Anny jako odpowiedzialnej regionalnej, i wyrazem naszej wzajemnej siostrzanej miłości. Zaangażowanie najmłodszych i najstarszych sióstr (od 33 do 91 lat!) w przygotowanie tzw. pogodnego wieczoru dało efekt „wybuchowy”, bo salwy naszego śmiechu były prawdopodobnie słyszalne w całej okolicy.
Wdzięczne Panu za ten dar spotkania i z nadzieją na kolejne za rok, pozdrawiamy Was bardzo siostrzanie – małe siostry Jezusa.

Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji w naszej galerii zdjęć.